Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kata – Kata Mutiara Sehari – Hari Menambah Semangat dan Motivasi Hidup Terbaru 2019Jangan pernah menyerah karena Allah pasti akan menolong dirimu , sebab ujianNya tidak akan melebihi kemampuanmu.

Cukuplah jadikan hanya setan sebagai musuh kita dan Sabar sebagai teman sejati kita


Setiap orang yang memerintahkanmu untuk berbuat kejelekan dan perbuatan keji, serta melarangmu dari berbuat kebaikan dan istiqomah maka itulah setan.

Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. (HR. Abu Dawud)

Pisau tidak membunuh Nabi Ismail. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Paus tidak melahap Nabi Yunus. Laut tidak menenggelamkan Nabi Musa.

Tetaplah bersama Allah, maka Allah akan melindungimu.

1 dari 3 sumpah Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa Sallam yakni tidak berkurang harta karena sedekah
Lembutkan hati dengan berdzikir
Bersihkan hati dengan berdzikir
Sibukkan diri dengan berdzikir
Hilangkan galau dengan berdzikir
Raih cintaNya dengan berdzikir
Bahagiakan diri dengan berdzikir
Hapus kesalahan dengan berdzikir
Suburi iman dengan berdzikir

Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. (HR. Al Hakim)

Sebuah keuntungan terbesar di dunia adalah ketika engkau mampu menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang paling bermanfaat untuk jiwamu di hari kemudian. (Ibnu Qayyim Rahimahullah)

Imam Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah rahimahullah menerangkan bahwa orang yang diberkahi Allah Ta'ala ialah siapa saja yg memiliki sifat kriteria berikut ini: 1. Mengajarkan kebaikan. 2. Menyeru kepada Allah. 3. Mengingatkan tentang Allah. 4. Memotivasi agar senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah.

Hidup itu medan peperangan , sebab setan itu udah bertekad menjerumuskan manusia kedalam neraka :
Perang melawan hawa nafsu
Perang melawan rasa malas
Perang melawan rasa ego
Perang melawan rasa pelit
Perang melawan setan

Kebahagiaan itu dicapai dengan tiga hal: 1. Bersabar ketika mendapat cobaan, 2. Bersyukur ketika mendapat kenikmatan, 3. Bertaubat ketika melakukan kesalahan. (Ibnu Qayyim Rahimahullah)

Doa akan mengangkat ketetapan Allah.
Berapa banyak musibah musibah terangkat dengan sebab doa,dan betapa banyak nikmat nikmat yg diraih dengan sebab doa. (Al Allamah syaikh Utsaimin Rahimahullah)

Optimis masuk surga
Optimis doa doa dikabulkan
Optimis amal sholeh diterima

Iman itu menghilangkan kegelisahan dan menghapus kesedihan.

Bila engkau yakin Allah Maha Pengampun , mengapa engkau masih gelisah akan dosamu? Segeralah beristighfar

Bila engkau yakin Allah Maha Kuasa dan Maha Mengabulkan Doa, mengapa engkau berputus asa?

Ingat selama kamu berdoa tidak ada yg mustahil untukmu

Awali hari dengan baca al Qur'an , insyaa Allah harimu dihiasi kebahagiaan dan kemudahan.

Jangan pernah matamu terpejam kecuali kamu sudah membaca al Qur'an pada hari ini.

Hasan bin Sholih rahimahullah : “Mengerjakan kebaikan adalah kekuatan di badan, cahaya di hati, dan sinar di mata.”

Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada kedudukan maupun harta kekayaanmu, tetapi Allah memandang pada hatimu. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa.(HR. Ath-Thabrani dan Muslim)

Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki kemuliaan, dan kemuliaan hati adalah ridha kepada Allah. (Imam Ahmad Rahimahullah)

Kiat Memperkuat Iman :
√ Lajnah Daimah
Pertanyaan:
Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang kuat imannya, menerapkan segala perintah Allah dan takut akan siksaNya?
√ Jawaban:
Hal itu bisa terjadi dengan cara membaca Kitabullah, mengkajinya dan mentadabburi makna dan hukum-hukumnya; mengkaji sunnah Nabi صلی الله عليه وسلم dan mengetahui rincian syariat darinya, mengamalkan isinya dan komitmen terhadapnya dalam perbuatan dan ucapan; menjadikan diri selalu dalam pengawasan Allah dan menyadarkan hati akan keagunganNya; mengingat hari akhir dan adanya hisab, pahala, siksa dan kepedihan serta hal-hal yang menye-ramkan; bergaul dengan orang-orang yang dikenal keshalihannya dan menjauhi para pelaku kejahatan dan kerusakan.
Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi.
Rujukan: Kumpulan Fatwa Islam, Lajnah Da'imah, Juz IV, hal. 495. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. (Ibnu Qayyim Rahimahullah)

Hendaklah Kita Selalu Memohon Kepada Allah Agar Memperbarui Iman Kita
Rasulullah shallallahu alaihi was sallam bersabda:
إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخلَقُ فِيْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوْا اللّٰهَ أنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ.
"Sesungguhnya iman benar-benar bisa usang di dalam hati salah seorang di antara kalian seperti usangnya pakaian, maka mohonlah kepada Allah agar memperbarui iman dalam hati kalian.

Hati-hatilah dari ucapan maupun perbuatan yang mengharuskan engkau meminta maaf.
Perkataan salah.
Mendzalimi orang lain.

Permisalan Dosa Yang Menimpa Hati

Al-Imam Ibnul Jauzy rahimahullah berkata:
وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن في الثوب، إن لم تُعجّل غسله وإلا اتسع.
"Dosa yang menimpa hati seperti minyak yang mengotori pakaian, jika engkau tidak segera mencucinya maka dia akan melebar ke mana-mana."

Diantara Sikap Manusia Yang Kontradiktif
Abdullah bin Syubrumah rahimahullah berkata:
عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء، ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار!
"Saya heran kepada manusia, mereka berhati-hati ketika mengkonsumsi makanan karena khawatir penyakit, namun mereka tidak berhati-hati dari dosa karena takut neraka."

Jangan mudah berputus asa dengan keadaan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang belum bisa menerima hidayah. Selalu doakan.. Sebab yang menggenggam hatinya bukan kita, tapi Allah yang dengan sangat mudah membolak balikkan hati manusia.. Bisa jadi mereka nantinya menjadi lebih baik dari kita.

Kunci hidupnya hati terletak pada mentadabburi alquran, tunduk kepada Allah dalam kesendirian, dan meninggalkan perbuatan dosa. (Ibnu Qayyim Rahimahullah)

Ciri-Ciri Hati Yang Sakit :
Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy rahimahullah berkata:
فمتى رأيت القلب ميالا إلى المعاصي سريع الانقياد لها فهو مريض.
"Kapan engkau melihat hati cenderung kepada maksiat dan cepat tunduk kepadanya, maka itu hati yang sakit."

Jangan marahi dan jangan pukul anakmu,
Sebab diluar rumahmu masih banyak pasangan suami istri yg pingin sekali memiliki buah hati.
Jangan marahi, jangan jahati istrimu,
Sebab diluar rumahmu masih banyak pria pria yg pingin sekali memiliki istri.
Jangan marahi, jangan jahati suamimu,
Sebab diluar rumahmu masih banyak wanita wanita yg pingin sekali memiliki suami.

Jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dari berdzikir kepada Allah (Utsman bin Affan Radhiyallahu'anhu)

Kerasnya Hati Adalah Hukuman Terbesar :
Malik bin Dinar rahimahullah berkata:
ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة.
"Tidaklah seorang hamba ditimpa hukuman yang lebih besar dibandingkan kerasnya hati, dan tidaklah Allah Azza wa Jalla murka kepada suatu kaum kecuali Dia cabut rasa kasih sayang dari hati mereka."

Dampak Teman Terhadap Hati Seseorang :
Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah mengatakan,
صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح وصحبة أهل الشر والفساد تورث في القلب الفساد
"Berteman dengan orang-orang baik akan membuat hati jadi baik. Sedang berteman dengan orang-orang buruk dan rusak akan membuat hati juga jadi rusak.
Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berdzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). (HR. Ad-Dailami)

Cukup luangkan waktu 5 menit saja untuk mengucapkan subhaanallah 100 kali. Udah dapat 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan kita.
Main hp / chatingan / on line Ada Waktu berjam jam Masa 5 Menit Aja Dzikir Subhaanallah 100 X aja ndak ada waktu ?
Yuk. yg baca status ini langsung dzikir. Lawan rasa malesnya. Lawan rasa beratnya. Lawan bisikkan setannya.

dzikir adalah ro’sul umuur (inti segala perkara). Siapa yang dibukakan baginya kemudahan dzikir, maka ia akan memperoleh berbagai kebaikan. Siapa yang luput dari pintu ini, maka luputlah ia dari berbagai kebaikan. (Ibnu Qayyim Al Jauziyah Rahimahullah) Perhatikan dirimu apakah lisanmu banyak berdzikir atau sediikit berdzikir.

Seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan selama dia memiliki penasehat dari dalam dirinya sendiri. Dan mengintropeksi diri merupakan perkara yg paling diutamakan. (Hasan al Bashri Rahimahullah)

Mengapa Hati Sulit Menerima Nasehat
Malik bin Dinar rahimahullah berkata:
ﺇﻥ اﻟﺒﺪﻥ ﺇﺫا ﺳﻘﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﺷﺮاﺏ ﻭﻻ ﻧﻮﻡ ﻭﻻ ﺭاﺣﺔ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻠﺐ ﺇﺫا ﻋﻠﻖ ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻮاﻋﻆ.
"Sesungguhnya badan jika sakit maka dia tidak akan enak makan, minum, tidur, dan istirahat. Demikian juga keadaan hati, jika dia diikat dengan kecintaan terhadap dunia, maka berbagai nasehat tidak akan bermanfaat baginya."

Sedikitnya Orang Yang Shalih Untuk Bisa Dijadikan Teman
Umar radhiyallahu anhu berkata:
اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح وقلما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله.
"Tinggalkan hal-hal yang menyakitimu, bertemanlah dengan orang yang shalih walaupun engkau akan sulit mendapatkannya, dan bermusyawarahlah tentang urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah."

Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata:
"Ketahuilah bahwa Al Hayah Ath Thoyyibah (Kehidupan yang baik) tidak mengharuskan banyaknya harta dan anak keturunan serta istana yang kokoh.
Akan tetapi kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang baik pribadinya walaupun dia adalah manusia yang paling fakir.

Walaupun hidup punya segunung emas bila masuk neraka apalah gunanya.
Walaupun hidup bagai seorang raja bila masuk neraka apalah gunanya.
Walaupun hidup punya wajah cantik/tampan bila masuk neraka apalah gunanya

‘Huruf yg kamu tulis itu akan tetap ada sebagai saksi walaupun kamu sudah mati .. Maka tulislah dengan tanganmu hal-hal yg kamu lihat baik”

Alangkah Jauhnya Kita Dari Mereka
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata:
"Aisyah pernah tidak memiliki makanan selain sebiji kurma, walaupun demikian beliau mengutamakan untuk memberikan kurma yang hanya sebiji tersebut kepada seorang wanita miskin, sementara kita sekarang memiliki harta yang banyak, namun ketika seorang pengemis datang, kita justru menolaknya."

Semangatlah Menyampaikan Ilmu, Walaupun Hanya Satu Orang Yang Mau Menerimanya
Asy-Syaikh Muhammad Aman al-Jamy rahimahullah berkata :
على الإنسان أن يسعى في هداية عباد الله ولو شخصا واحدا، وكما قلت يسرت الأمور اليوم لمن يريد أن يعمل.
"Hendaknya seseorang berusaha memberi hidayah (penjelasan ilmu agama) kepada hamba-hamba Allah walaupun hanya satu orang, dan sebagaimana yang saya katakan bahwa hari ini perkaranya (sarana meraih ilmu) mudah bagi siapa yang ingin beramal.

Tetaplah Memberi Nasehat, Walaupun Engkau Sendiri Banyak Kekurangan
Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbaly rahimahullah berkata:
لو لم يعظ إلا معصوم من الزلل، لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لأنه لا عصمة لأحد بعده.
"Seandainya tidak boleh memberi nasehat kecuali seseorang yang terjaga (ma'shum) dari kekurangan, niscaya tidak akan ada seorang pun yang menasehati orang lain selain Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang ma'shum selain beliau.

Walaupun seluruh manusia ditambah seluruh jin yg ada didunia ingin mengambil rezekimu. sungguh ini tidak akan terjadi bila Allah tidak menghendakinya.
Kamu tidak akan meninggal dunia sebelum rezekimu diberikan kepadamu semuanya.

Jika surga adalah cita cita tertinggimu, maka ikuti perintah Rabb Yang Menciptakanmu

Banyaklah Bersyukur Dan Meminta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta’ala berkata,
*فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر ، وذنب منه يحتاج فيه إلى الإستغفار.*
Sesungguhnya seorang hamba selalu berada di antara kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta’ala yang membutuhkan syukur (kepada-Nya), dan dosa yang dia lakukan yang membutuhkan istighfar (meminta ampun kepada-Nya).”

Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Muzzammil 73 : Ayat 20)

wa anistaghfiruu robbakum summa tuubuuu ilaihi yumatti'kum mataa'an hasanan ilaaa ajalim musammawwa yu`ti kulla zii fadhlin fadhlah, wa in tawallau fa inniii akhoofu 'alaikum 'azaaba yauming kabiir

"dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar (Kiamat)." (QS. Hud 11: Ayat 3)

Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata:
"Dunia ini adalah negeri untuk beramal, sedangkan akhirat adalah negeri balasan, maka siapa yang tidak beramal di sini, dia pasti akan menyesal di sana.

Dunia adalah tempat yang licin nan menggelincirkan, rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan, perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan, kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan, bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka memohonlah perlindungan Allah subhaanahu wa ta'ala terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan Akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga miring dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. (Imam Syafi'i Rahimahullah)

Banyak Mengingat Kematian Melembutkan Hati
Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah berkata:
ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ .
"Termasuk perkara terbesar yang melembutkan hati adalah mengingat kematian, berakhirnya dunia, dan berpindah menuju negeri akhirat

Berharganya Waktu Bernilainya Kebaikan Walaupun Kecil / Ringan / Sedikit.
Nanti di akhirat pahala kita dan dosa kita ditimbang .
Lebih berat mana pahala kita atau dosa kita..
Bila pahala kita lebih berat daripada dosa kita. Walaupun selisihnya 1. Kita masuk surga.
Misal ; pahala kita 1999. Dosa kita 1998.
Kita masuk surga.
Alangkah berharganya waktu dan alangkah bernilainya kebaikan walau sedikit/kecil..
SUNGGUH 1 x ucapan Astaghfirullah yg diterima Allah, Lebih baik daripada emas sepenuh bumi.
SUNGGUH 1 x ucapan subhaanallah yg diterima Allah, Lebih baik daripada mutiara sepenuh lautan.
SUNGGUH Sedekah Rp1000 yg diterima Allah, lebih baik daripada berlian sebesar gunung.

Posting Komentar untuk "Kata – Kata Mutiara Sehari – Hari Menambah Semangat dan Motivasi Hidup Terbaru 2019"