Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Teks Do’a Upacara Apel Gabungan
Bismillahirrohmanirrohim
Alhamdulillahirobbil ‘alamin
Washsholatu wassalamu ‘alaasyrofilambiya’i walmursalin
Wa’alaalihi, washohbihi ajma’in

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa
Dengan segala kerendahan hati, kami yang berkumpul ditempat ini mempersembahkan puji dan syukur Kehadirat-Mu, atas nikmat dah rahmat yang telah engkau anugerahkan kepada kami ya Allah.

Ya Allah, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
Atas segala Rahmat dan Karunia-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan Apel Gabungan yang menjadi rutinitas kami guna meningkatkan kualitas diri kami, bangkitkan persatuan dan kesatuan kami ya Allah, Berkatilah kabupaten kami, berilah bimbingan kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ihklas, baik, dan benar sesuai dengan jalan yang engkau ridhoi ya Allah.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana
Hindarkan kabupaten, bangsa dan negara kami dari fitnah dan marah bahaya, jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan, mantapakanlah tekad kami untuk membangun kabupaten kami, dan jadikanlah kabupaten kami yang mandiri, maju, bertaqwa, beraklaq mulia, makmur dan sejahtera ya Allah.

Ya Allah, Tuhan Kami
Jadikanlah apel gabungan ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan kabupaten kami. Limpahkanlah Karunia-Mu baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi ya Allah.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun
Ampunilah semua dosa kami, dosa – dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin kami ya Allah. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena engkau maha pengampun lagi maha mengetahui.
Robbana atina fid dun-ya hasanah, wafil wakhiroti hasanah, waqina’adzabannar,
Subhana robbika robbil izzati’ammayasifun,
Wassalamun’alalmursalin
Walhamdulillahirobbila ‘alamin.